EGALITARYZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EGALITARYZM

1. Egalitaryzm [franc.], pogląd społeczno-polityczny, uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasadę całkowitej równości warunków życia, praw i dochodów ludzi; przeciwieństwo elitaryzmu; egalitaryzm stanowi składnik ideologii wszelkich ruchów plebejskich, programów demokratycznych i socjalistycznych, a także utopii społecznych oraz socjalizmu utopijnego i komunizmu (…).

2. Egalitaryzm (franc. égalité – dążący do równouprawnienia), pogląd społeczno-polityczny, według którego sprawiedliwy ustrój polega na całkowitej równości praw i obowiązków wszystkich obywateli. Egalitaryzm opiera się na założeniu, że ludzie są z natury równi i mają podobne potrzeby (…).

 (drobne zmiany dotyczące skrótów w oryginalnym tekście  - AD)

Źródło definicji (papierowe): 1) Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s. 666., Źródło definicji (papierowe): 2) Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s. 89.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła EGALITARYZM

Egalitaryzm (od francuskiego égalité – równość) – pogląd społeczno-polityczny uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasadę przyrodzonej równości wszystkich ludzi (w odróżnieniu od elitaryzmu).

Występuje jako element wielu ideologii i systemów politycznych (m.in. chrześcijaństwo,  demokracjakomunizm), często znacznie różniących się od siebie pod względem znaczenia i sposobu realizacji. W chrześcijaństwie wobec Boga równe są wszystkie narody, mężczyźni i kobiety, wyznawcy różnych religii, wierzący i niewierzący[1]. W doktrynie liberalnej (Milton Friedman) równość jest rozumiana jako równość szans. W doktrynie komunistycznej – jako równy dochód.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Egalitaryzm" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak