EDUKACJA MEDIALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EDUKACJA MEDIALNA

Edukacja medialna - dziedzina kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, mówiąca o roli środków masowego przekazu w procesie socjalizacji, uczenia się i wychowania. 

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 2004, s. 301.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła EDUKACJA MEDIALNA

Wg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: "[edukacja medialna] to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz wiekowych. Proces edukacji medialnej to działania, które powinny trwać przez całe życie, ponieważ formy i technologie przekazu ulegają zmianom, a ponadto społeczeństwo także ulega ciągłym przeobrażeniom."

Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga