STYL POZNAWCZY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STYL POZNAWCZY

Wg Słownika Psychologicznego (1985): (...) pojęcie wprowadzone przez Hermana A.Witkina na oznaczenie indywidualnych różnic w zakresie procesów poznawczych związanych z odzwierciedlaniem otoczenia; Witkin podzielił ludzi na 2 grupy w zależności od tego, czy odzwierciedlają otoczenie raczej w sposób globalny, uzależniony od kontekstu ("zależni od pola"), czy raczej w sposób zróżnicowany, analityczny ("niezależni od pola"), oraz wykazał, że różnice w stylach poznawczych związane są z głębszymi warstwami osobowości, które z kolei zdeterminowane są sposobem wychowania (postawami rodzicielskimi).

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik Psychologiczny, Warszawa: WP, 1985, s.299.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga