PRESTIŻ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PRESTIŻ

1) Wg Janusza Sztumskiego (1980):  "Słowo <prestiż> wywodzi się również z łacińskiego słowa - prestigia - i oznacza zarówno czar, urok, jak też kuglarstwo, mamidło, oszukaństwo itp. zjawiska. Stąd też jeżeli twierdzimy, że ktoś lub coś cieszy się prestiżem, to mamy na myśli, iż dany podmiot lub przedmiot wywołuje w nas odczucie czegoś niezwykłego, skłaniając nas tym samym do mniej lub bardziej irracjonalnych postrzeżeń i mysli na ich temat."

2) Wg Elżbiety Neyman (1980): "Prestiż naukowy - czyli rozpowszechnione uznanie dla dorobku naukowego - jest warunkiem koniecznym autorytetu i jako taki godzien naszej uwagi."

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Autorytet i prestiż uczonego, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.30., Źródło definicji (papierowe): Elżbieta Neyman, Prestiż naukowy w amerykańskich badaniach empirycznych: metody i efekty badawcze, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.196.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga