IDIOLEKT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła IDIOLEKT

Idiolekt (gr. ἴδιος idios "własny, swoisty" + λέξις leksis "mowa") - swoisty język danego użytkownika języka w danym okresie jego rozwoju. Różnice dotyczą w mniejszym stopniu gramatyki, w większym cech leksykalnych i fonetycznych[1]. Kształtuje się pod wpływem przynależności użytkownika do grupy społecznejtradycji rodzinnych, wykształcenia, gustu stylistycznego. Każdy mówiący posługuje się własnym idiolektem. Idiolekt może być nieświadomy, bądź też efektem celowych zabiegów językowych mówiącego, np. w celu zdystansowania się od otoczenia[2].

Odgrywa ważną rolę w dialektologii, która często uznaje idiolekty poszczególnych użytkowników za punkt wyjścia do opisu jakiejś gwary. Od badania własnego idiolektu rozpoczynają badania ojczystego języka zwolennicy gramatyki generatywnej[1].

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Idiolekt" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła IDIOLEKT

Wg  UrielaWeinreicha (1968): "cały zbiór nawyków mownych pojedynczego indywiduum w danym czasie."

Źródło definicji (papierowe): Uriel Weinreich, Is a Structural Dialectology Possible, (in:) Joshua A. Fishman (ed.), Readings in the Sociology of Language, Paris: the Hague, 1968, s.306.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga