SŁOWO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SŁOWO

Wg Josta Triera (1931): "Żadne wypowiedziane słowo nie jest tak wyodrębnione w świadomości mówiącego i słuchacza, jak można by sądzić na podstawie jego odrębności fonetycznej. Zawsze współbrzmi z nim sens przeciwny. A nawet więcej - wśród wyłaniających się przy wypowiedzeniu słowa związków pojęciowych stosunek przeciwieństwa sensów jest tylko jednym z nich, i to nie najważniejszym. Wokół słowa wyłania się mnóstwo innych, pozostających w stosunku do wypowiedzianego w pojęciowo bliższym lub dalszym sąsiedztwie. Chodzi o pokrewieństwa pojęciowe. Owe inne słowa wraz ze słowem wypowiedzianym składają się na rozczłonkowaną całość, strukturę, którą można nazwać polem słowa lub językowym polem znaku. "

Źródło definicji (papierowe): Jost Trier, O polach słownych i pojęciowych, (w:) Jerzy Pelc, Leon Koj (red.), Semiotyka dziś i wczoraj, Ossolineum,1991, s.257.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga