POLE SŁOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła POLE SŁOWA

Wg Josta Triera (1931): "Pole słowa jest przyporządkowane jakiemuś mniej lub bardziej  zamkniętemu kompleksowi pojęciowemu, którego podział wewnętrzny przejawia się w rozczłonkowanej  strukturze tego pola; w niej jest on dany uczestnikom wspólnoty językowej. Struktura uwidoczniona w tym treściowo powiązanym wycinku słownika - właśnie w polu słownym - jest zewnętrzną, znakową stroną podziału pojęciowego dokonywanego w każdym kompleksie, zespole, kręgu pojęć przez wspólnotę językową i dla niej. Poszczególne słowa mozaikowo składające się na pole słowne, na szatę słowną, ze względu na swą liczbę i układ zakreślają granice zespołu pojęć i jego wewnętrzny podział."

Źródło definicji (papierowe): Jost Trier, O polach słownych i pojęciowych, (w:) Jerzy Pelc, Leon Koj (red.), Semiotyka dziś i wczoraj, Ossolineum,1991, s.257.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga