ODDZIAŁ MUZEALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ODDZIAŁ MUZEALNY

Pojęcie oddział muzeum musi być interpretowane zgodnie z rozumieniem zapisu w statucie danego muzeum, który dotyczy jego organizacji. 

 stan na 28.04.2014 r.

Jednostka organizacyjna muzeum, zazwyczaj mieszcząca się w niezależnej siedzibie i mająca odrębny adres, nadzorowana przez jednostkę (muzeum) macierzystą, której profil i zadania określono szczegółowo w statucie muzeum.

stan na 23.11.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Formularz GUS K-02 (Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej), hasło "Oddział muzeum" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga