POJĘCIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła POJĘCIE

"(ang. concept, niem. Begriff) Pojęciem w sensie logicznym jest znaczenie nazwy generalnej. Od pojęcia w sensie logicznym odróżnia się pojęcie w sensie psychologicznym, które utożsamia się z przeżyciem myślowym polegającym na przedstawieniu sobie czegoś w sposób nieoglądowy (tzn. taki, że wyobrażenia zmysłowe nie należą do treści tego przedstawienia, choć mogą mu towarzyszyć. Pojęcie np. trójkąta, to znaczenie nazwy "trójkąt" i wszelkiej innej nazwy z nią równoznacznej. Problematyka pojęć w sensie logicznym była bardzo aktualna na przełomie XIX i XX w. (Frege, Meinong, Husserl, Twardowski) m.in. w związku z przezwyciężeniem psychologizmu na terenie matematyki i logiki."

Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki,Ossolineum, 1970, s.213.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła POJĘCIE

Wg Paula Feyerabenda (1984): "Wprowadzenie pojęć abstrakcyjnych w kulturze greckiej jest jednym z najosobliwszych rozdziałów w historii naszej kultury. W poprzedzających to wydarzenie epokach bogowie, ludzie, wydarzenia historyczne i fakty kosmiczne charakteryzowane są nie przez definicje czy teorie, ale przez opowiadania. Metoda ta znana jest nam zarówno z powieści, opowiadań, legend, sztuk teatralnych, jak również i z historii, o ile ta ostatnia nie zadawala się jedynie prostym wyliczeniem faktów. Jest ona najbardziej przydatna do ukazania przedmiotu z wielu stron, przy czym czasami okazuje się bardzo wyraźnie, że dana informacja nie jest ani pełna, ani <obiektywna>."

Źródło definicji (papierowe): Paul Feyerabend, Sztuka a nauka. Przyczynek do dyskusji o teorii sztuki Riegla połączony z próbą zastosowania jej w nauce, (w:) "Pismo literacko-artystyczne, nr 3, 1984, tłum.: Wawrzyniec Sawicki, s. 131.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga