RZECZYWISTOŚĆ KULTURALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła RZECZYWISTOŚĆ KULTURALNA

Rzeczywistość kulturalna jest wcieleniem, konkretną realizacją i zarazem empiryczną manifestacją systemu wartości i znaczeń, uporządkowanych we wzory, wzorce i ich konfiguracje. Jako taka jest składową warstwą żywej kultury, w której osoby, działania i ich wytwory tworzą złożone i zmienne sieci relacji.  Z punktu widzenia badacza dotarcie do wartości i znaczeń (a więc do abstrakcyjnej warstwy systemowej czy - jak to nazywał Alfred L. Kroeber - "istoty kultury") jest możliwe albo na drodze spekulatywnych rozważań, albo dzięki analizom rzeczywistości kulturalnej.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK, 2014 rok.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga