ETNOPEDAGOGIKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ETNOPEDAGOGIKA

Etnopedagogika [gr. éthnos ‘lud’, ‘rasa’], dział pedagogiki zajmujący się badaniem uwarunkowań społeczno-kulturowych procesu wychowania i kształcenia; jej zadaniem jest obserwacja i opis związków, jakie zachodzą w toku procesu wychowania pomiędzy typami zachowań ludzkich w różnych grupach czy instytucjach społecznych (...); etnopedagogika przenika także do pedeutologii upominając się o to, by w kształceniu nauczycieli uwrażliwiać ich na równorzędność wszystkich kultur, kształcić w nich otwartość i tolerancję oraz umiejętności rozwiązywania problemów grup mniejszościowych. 

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.) Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.62.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit