RASA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła RASA

Rasa - w przypadku ludzi (Homo sapiens), istnieje przeważająca opinia wśród specjalistów, iż niewłaściwym jest użycie terminu rasa odnoszącgo się do każdej z różnorodnych grup ludzkich oraz uważa się, że bardziej stosowne jest użycie terminów takich jak grupa etniczna lub populacja aby je zdefiniować. Co więcej, niektórzy naukowcy uważają, że w odniesieniu do ludzi, rasy nie istnieją biogenetycznie, są to tylko interpretacje społeczne.

Istnieją również inni specjaliści którzy bronią używania terminu rasa aby zdefiniować osoby o pewnych cechach wspólnych. Podczas gdy grupa etniczna i populacja miałyby, pierwsza: znaczenie związane z charakterystykami kulturalnymi; a druga: z charakterystykami geograficznymi. więcej

Stan na 30.12.2013 r. (drobne zmiany red. - A.Z)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rasa" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska