GRUPA ETNICZNA

Grupa etniczna (z greckiego έθνος (ethnos), „społeczność” lub „naród”) to zbiór osób, które podzielają cechy kulturowe, język, religię, świętowanie poszczególnych ceremonii, formy artystyczne takie jak muzyka, ubiór, więzi historyczne, rodzaj pożywienia itp.  oraz często terytorium. W szczególnych wypadkach, wspomniane wspólnoty domagają się dla siebie struktury politycznej i sprawowania władzy nad terytorium. Terminu grupa etniczna czasami używa się błędnie jako eufemizmu dla rasy lub jako synonimu do grupy mniejszościowej. więcej

Stan na 12.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Zalewska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 19:42