PORTRET LITERACKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PORTRET LITERACKI

Portret literacki - jest  szczegółowym opisem postaci, koncentrującym się zarówno na jej cechach fizycznych jak i osobowości (stanowi połączenie etopeji i prozopografii). Rolą portretu literackiego jest najczęściej  zaoferowanie czytelnikowi pogłębionej wizji opisywanego bohatera, wykraczającej daleko poza to, co dostrzegalne w zwykłych kontaktach. Może być pojedynczym elementem narracji lub wyłaniać się stopniowo w ciągu całego dzieła w miarę posuwania się akcji (wówczas możliwy jest opis zmian jakie zachodzą w osobowości bohatera).

Stan na 16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Portret literacki" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK