GENDER

Gender (ang.), genre (franc.), género (hiszp.), Geschlecht (niem.) – na język polski tłumaczone jest jako: płeć kulturowa, płeć społeczna, płeć kulturowo-społeczna, płeć/rodzaj, a czasami także jako płeć psychologiczna lub płeć psychiczna. Według psychiatry Roberta Stollera (który użył tego pojęcia po raz pierwszy  w pracy "Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity", New York City: Science House, 1968) gender „odnosi się do społeczno-kulturowych aspektów bycia mężczyzną i bycia kobietą”. Nowa kategoria teoretyczna zainspirowała nauki społeczne do pogłębionych analiz kobiecości i męskości; w tym również do zajęcia się sposobami  społecznego definiowania kobiecości i męskości. Wpłynęło to na rozwój badań dotyczących zróżnicowanych i złożonych relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie płciowego podziału pracy i systemu reprodukcji. Wg Marii Boguckiej w związku z intensyfikacją zainteresowania tą problematyką i rozwojem badań również historia kobiet jako  subdziedzina badań historycznych  zaczęła się przekształcać w historię relacji płci, dając początek nowemu rozpoznaniu stosunków międzyludzkich na poziomie rodziny, społeczeństwa i państwa. Termin gender okazał się niezastąpiony w opisie procesu kształtowania się kobiecej tożsamości oraz otworzył drogę dla opisu wizerunków kobiet z uwzględnieniem indywidualnych różnic i podobieństw między nimi. W Polsce definicja tego pojęcia nie jest dookreślona.

Autor(ka) wpisu: Wanda Czarnota
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wanda Czarnota, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014 r.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOBIETA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MĘŻCZYZNA
Zobacz także (linki zewnętrzne): strona Kongresu Kobiet
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 1 Listopad, 2016 - 15:50