MUZYKA LUDOWA

Ludowa muzyka. Pod pojęciem muzyki ludowej rozumie się muzykę tworzoną (kryterium genetyczne), przekazywaną i przeobrażaną, bądź tylko obiegową (kryterium funkcji) wśród warstwy społeczeństwa związanej z ludem; przy określaniu ludowości etnologia posługuje się najczęściej kryteriami ogólnosocjologicznymi, dotyczącymi formy i podmiotu aktu twórczego (anonimowość, zbiorowość) oraz formy przekazu (tradycja ustna) (…); wiele cech specyficznych muzyki ludowej wynika z jej funkcji (związek z obrzędami, czynnościami). Muzyka ludowa jako dział folkloru jest przedmiotem badań etnologii muzycznej (…). Muzyka ludowa stała się źródłem inspiracji artystycznej wielu dzieł, zwłaszcza od czasów romantyzmu (…).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 2, Warszawa: PWN, 1974, s.768.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Muzyka", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Muzyka folkowa", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Muzykologia", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Pieśń ludowa", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Przyśpiewka"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 23:16