MATRYCA WARUNKÓW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MATRYCA WARUNKÓW

Do przestrzennych uwarunkowań działań aktorów społecznych odnosi się opracowane przez Anselma Straussa i Juliet Corbin narzędzie nazwane przez nich "matrycą warunków" (conditional matrix). Matrycę można przedstawić w postaci zawierających się w sobie kół, symbolizujących różne obszary aktywności jednostek. Na najbardziej elementarnych poziomie znajdują się same obserwowane (relacjonowane) działania aktorów. Dalej następują towarzyszące tym działaniom interakcje. Interakcje odbywają się w grupach, które składają się na organizacje, a te z kolei są podstawą społeczności. Najszerszym zaś poziomem jest poziom krajowy oraz międzynarodowy.

Przedstawiona matryca uzmysławia badaczowi konieczność spojrzenia na aktorów społecznych jako uwikłanych w gęstą sieć uwarunkowań, których źródła znajdują się często poza bezpośrednio obserwowaną lub relacjonowaną sytuacją.

Źródło definicji (papierowe): Waldemar Dymarczyk, Kontekst przestrzenny, [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Słownik socjologii jakościowej, Warszawa: Difin SA, 2012, ss. 148-149.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga