PEDAGOGIKA KRYTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PEDAGOGIKA KRYTYCZNA

(pedagogika emancypacyjna), nurt badań edukacyjnych (...) skoncentrowanych na analizie mechanizmów dominacji w oświacie i kulturze oraz na projektowaniu działań nastawionych na zmianę społeczeństwa w kierunku zwiększenia zakresu społecznej wolności i sprawiedliwości (...) koncepcje pedagogiki krytycznej powstawały pierwotnie w oparciu o analizy konfliktów klasowych, współcześnie mają jednak zastosowanie w badaniach edukacji także w innych sytuacjach społecznych nierówności (np. związanych z płcią, różnicami rasowymi czy etnicznymi). Znaczącym punktem wyjścia w konstrukcji tej teorii są nawiązujące do marksizmu teorie socjologiczne, ujmujące edukację jako proces reprodukcji nierówności społecznych (...). Pedagodzy związani z orientacją krytyczną przeciwstawiają się jednak traktowaniu reprodukcyjnej funkcji szkoły w sposób deterministyczny (...).

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, ss.150-151.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit