AGENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła AGENT

"Francuskie słowo agent już w średniowieczu oznaczało osobę działającą, a jej przeciwieństwem była osoba poddana działaniu (patient - cierpliwy, pacjent). (...) W pracach Bourdieu używane jest określenie <agent społeczny>, które odpowiadałoby interakcjonistycznemu terminowi <aktor społeczny> (...) termin <agent> zmierza do przekroczenia tradycyjnych opozycji jednostka - społeczeństwo, subiektywne - obiektywne, indywidualizm - holizm i innych podobnych (...) U Bourdieu <ja> łączy konieczności obiektywne (contraintes objectives) związane z istnieniem i funkcjonowaniem w polu (champ) z determinantami subiektywnymi, to jest strategiami wypracowanymi przez agenta w związku z jego habitusem. (...) Agent społeczny jest zatem podmiotem działającym w polu (a raczej w różnych polach) zgodnie z habitusem, to jest dyspozycją uformowaną przez jego pozycję społeczną w polu politycznym (struktury klasowo-warstwowej i władzy). Internalizując normy swojej grupy społecznej, będzie dysponował stosownym gustem i realizował odpowiedni styl życia."

Źródło definicji (papierowe): A. Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, ss. 24-27.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga