FIGURA ETYMOLOGICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FIGURA ETYMOLOGICZNA

Figura etymologiczna - figura retoryczna, leksykalny środek stylistyczny, polegający na użyciu w tym samym zdaniu, w różnych funkcjach składniowych słów spokrewnionych etymologicznie, choć nie kojarzonych powszechnie z tym samym pochodzeniem. Celem zastosowania figury etymologicznej jest zazwyczaj ujawnienie ukrytych pokrewieństw między wyrazami. Przykad polski:
„Chwytam w zachwyt ruch twój” (Julian Przyboś)

Stan na 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Figura etymologiczna" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK