ADAPTACJA FILMOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ADAPTACJA FILMOWA

Praktyka filmowa polegająca na przystosowaniu tekstu literackiego do specyfiki filmowego medium.

Źródło definicji (papierowe): Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz., Słownik wiedzy o filmie, Warszawa – Bielsko-Biała: Wyd. Szkolne PWN, 2009, s. 419.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ADAPTACJA FILMOWA

 (łac. adaptatio - przystosowanie) – zwykle rozumiana jest jako obróbka materiału, najczęściej literackiego, choć także przedstawienia teatralnego lub słuchowiska radiowego, przeznaczonego do sfilmowania. W praktyce jednak adaptacja filmowa często wykracza poza tę definicję, poszerzając lub nawet zupełnie zmieniając kontekst dzieła. więcej

 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Adaptacja filmowa" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko