AUDYTORIUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AUDYTORIUM

1) Leksykon PWN definiuje audytorium jako: "1) salę, w której odbywają się wykłady, odczyty, itp.; 2) ogół słuchaczy jakiegoś wykładu, odczytu, przemówienia, koncertu."

2) Słownik terminologii medialnej definiuje audytorium jako: "w -> NAUCE O KOMUNIKOWANIU określenie zbiorowości czytelników prasy, słuchaczy radia lub telewidzów używane w dwóch znaczeniach: 1. ogół osób, które przeczytały konkretny artykuł albo konkretne wydanie gazety lub czasopisma, albo wysłuchały konkretnej audycji lub obejrzały konkretny program w telewizji; sumy tak rozumianych audytoriów składają się na -> PUBLICZNOŚĆ danego medium; 2. ogół czytelników danej gazety, danego czasopisma albo ogół odbiorców danej stacji radiowej lub telewizyjnej, a więc tyle co ich publiczność." (popr. BF) 

Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa: PWN,1972, s.65., Źródło definicji (papierowe): 2) Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.13.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga