HOMOIOTELEUTON

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła HOMOIOTELEUTON

1) Homoioteleuton (gr. homoióteleuton, pol. podobieństwo zakończeń) – figura retoryczna, uwypuklająca identyczne lub podobne końcówki gramatyczne tak samo odmieniających się części mowy (dwóch czasowników, dwóch rzeczowników, rzeczownika i określającego go przymiotnika itp.), które zamykają dwie lub więcej następujących po sobie wypowiedzi. Homoioteleuton wprowadza do tekstu rym będący wynikiem konsekwencji gramatycznej. Przykład z języka hiszpańskiego:
"No es crimen fallado más grave que la fornicación, digna de traer al hombre a perdición." (Arcipreste de Talavera, Corbacho).
2) Homoioteleuton to również błąd popełniany przez kopistów przepisujących tekst, gdy pisarz pomija określoną frazę na skutek skupienia wzroku na jednym słowie w tekście i przeskoczeniu wzroku na ten sam lub podobny wyraz znajdujący się nieco dalej.

Stan na 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Homoioteleuton" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Homoioteleuton" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK