AKTORSTWO FILMOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AKTORSTWO FILMOWE

dziedzina aktorstwa różniąca się od aktorstwa teatralnego czy operowego sposobami budowania i przedstawiania postaci, przy użyciu techniki filmowej i wiążących się z nią charakterystycznych elementów. Do wyróżników aktorstwa filmowego zaliczamy   m.in. brak bezpośredniego kontaktu z publicznością, czyli uniemożliwienie współdziałania wykonawcy i widza; wynikającą  z warunków produkcyjnych fragmentaryczność procesu twórczego – budowanie postaci odbywa się poza logiką wydarzeń i porządkiem chronologicznym akcji, jak również poza rozwojem dramaturgii postaci, scen czy ujęć; wynikającą z powyższego rolę montażu – czynnika decydującego o ostatecznym kształcie kreacji; wreszcie różnica narzucająca odmienność przygotowania technicznego aktora: obecność na planie kamery, mikrofonów, zmienność planów – wymagające odpowiedniej mimiki, gestyki, ułożenia ciała, sposobu emisji głosu i artykulacji.
Aktorstwo jest jedyną dziedziną twórczości, w której nie następuje bezpośredni podział pomiędzy twórcą a jego dziełem, aktor i jego kreacja (rola) pozostają jednym bytem. Twórca i produkt są tożsame, człowiek wytwarza dzieło z własnej cielesności, psychiki, intelektu i emocjonalności. […] W nowoczesnym aktorstwie funkcjonuje model realistyczny, w którym dominuje postawa "być" nad "grać".

Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s. 19.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko