EKOLOGIA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EKOLOGIA SPOŁECZNA

(ekologia człowieka) 1. badanie zależności pomiędzy przestrzennym rozmieszczeniem ludzi i ich zachowaniem oraz rozmaitymi cechami społecznymi (poziom dochodów, zawód, pozycja społeczna itp.). 2. orientacja zapoczątkowana przez amerykańską socjologię wsi (…) propagująca badanie wpływu, jaki wywiera środowisko przyrodnicze na rozwój i strukturę zbiorowości terytorialnych (…) i badanie stosunków pomiędzy ekosystemem a żyjącymi w jego ramach ludźmi.

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.53.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit