JUBILEUSZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła JUBILEUSZ

Jubileusz – rocznica wydarzenia, wyróżniająca się w jakiś sposób, dzięki czemu istnieje okazja do szczególnie uroczystych obchodów, a czasem także do refleksji nad minionym okresem, przeprowadzenia kampanii informacyjnej lub promocyjnej, podjęcia nowych zobowiązań itp.

Najczęściej jest to rocznica „okrągła”. Z początku, przy małym przedziale czasowym, jubileuszami mogą być nawet kolejne rocznice — o ile istnieje zapotrzebowanie na ich szczególne świętowanie, z czasem okazje do jubileuszy są coraz rzadsze. Największymi jubileuszami są rocznice mające cyfrę 1 z następującymi po niej zerami, czyli wartości 10, 100, 1000, mniejszymi ich połowy, a potem pierwsze ćwiartki; jeszcze mniejszymi jubileuszami są inne liczby kończące się zerami lub piątką, i tak np. huczniejszymi jubileuszami są wartości 25 czy 250 niż 20 czy 200.

Osobą obchodzącą jubileusz jest jubilat. Może on obchodzić np. rocznicę urodzin, działalności zawodowej, małżeństwa, posługi kapłańskiej itp. Jubileusz mogą jednak obchodzić także inne podmioty (np. szkołamiasto itp.), jednak w tych wypadkach określenia jubilat używa się znacznie rzadziej, rezerwując je zazwyczaj tylko dla osób.  więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Jubileusz" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak