ANTOLOGIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ANTOLOGIA

Antologia - wybór (fragmentów) utworów literackich, albo epigramów różnych autorów; z greckiego anthologia "zbieranie kwiatów"; z pierwszych antologii greckich najważniejsze były: zbiór epigramów ponad 40 dawniejszych poetów pt. Wieniec, greckie Stephanos, ułożony przez poetę greckiego Meleagra z Gadary (Palestyna) około 70 r. pne., Wieniec Filipposa z Tessalonike (ok. 40 ne.) i Krąg, greckie Kyklos, Agatiasa z Miryny (...)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 45.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ANTOLOGIA

Antologia – pojedyncza publikacja albo seria wydawnicza wydana drukiem lub cykl audycji radiowych bądź kolekcja nagrań płytowych itp. - będąca wyborem dzieł lub ich fragmentów, jednego lub wielu autorów, dokonana według określonych zasad, opatrzona tytułem.  więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Antologia" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak