WYJAŚNIENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WYJAŚNIENIE

"Wyjaśnienie może prowadzić do nowych odkryć wtedy, gdy ogólne zależności powiązane z nowymi danymi sugerują hipotezy dotąd jeszcze nie sprawdzone. (...) Bez względu na to jak trafna może być nasza wiedza [społeczna - BF] pod innymi względami, nie jest ona z pewnością wiedzą uporządkowaną. (...) Wyjaśnienie pomaga uporządkować naszą wiedzę, ukazując, w jaki sposób wielość znanych nam procesów wynika w danych warunkach z kilku ogólnych zasad. Pewien stopień uporządkowania może także przyśpieszyć proces uczenia się zachowań społecznych metodą prób i błędów."

Źródło definicji (papierowe): George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, (w:) Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar, 2006, (1967), ss.72-73.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga