ANT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ANT

Actor-network theory (często skracane do ANT, w języku polskim spotyka się też nazwę "socjologia nie-ludzi") to szkoła myśli socjologicznej, która powstała w ramach filozofii i socjologii nauki. Opiera się na założeniu agencyjności (sprawczości), także tzw. nieludzi, czyli również komputerów i maszyn. Podkreśla, że ważne są sieci materialno-semiotyczne, a nie same przedmioty. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "ANT" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga