PUBLICYSTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PUBLICYSTYKA

Wg Popularnej encyklopedii mass mediów: "Publicystyka, ogół gatunków dziennikarskich podejmujących aktualne i ważne zagadnienia związane z wszystkimi dziedzinami życia społecznego; cechą publicystyki jest przekazywanie interpretacji i komentarzy oraz sądów i ocen z zamiarem wpływania na opinię publiczną."

Źródło definicji (papierowe): Józef Skrzypczak (red.), Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań: Wyd. Kurpisz SA, s.445.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PUBLICYSTYKA

Publicystyka (łac.) – Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy[1]. Typowe rodzaje publicystyki:
 - pozaprasowa (traktaty, rozprawy, pisma ulotne);
- prasowa (artykuły, felietony, reportaże);
- radiowa, telewizyjna i filmowa.
Wypowiedź publicystyczna interpretuje i ocenia fakty z przyjętego przez autora punktu widzenia, zaś jej celem jest wpływ na opinię publiczną. Dzieje publicystyki sięgają początków piśmiennictwa (retoryka rzymska), a szerokie jej rozpowszechnienie i masowość oddziaływania umożliwił najpierw wynalazek druku, potem radia, telewizji i wreszcie Internetu[2]. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Publicystyka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson