OMBUDSMAN

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła OMBUDSMAN

Ombudsman (szw. rzecznik) – określenie (...) określające niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać w sprawie naruszenia praw i wolności jednostki po wyczerpaniu samodzielnych możliwości prawnych.więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ombudsman" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła OMBUDSMAN

Idea ombudsmana narodziła się w Szwecji w 1807 r. i przez dziesięciolecia nie miała żadnego odniesienia do mediów. Ombudsman to po prostu rzecznik praw obywatelskich, czyli organ państwowy. Gdy 150 lat później powstała idea rzeczników czytelników gazet, zapożyczono termin ombudsman na określenie takiej funkcji. Jest on wewnętrznym krytykiem gazet, swoistym przedstawicielem czytelników zatrudnionym przez redakcję. Ombudsman jest profesjonalistą w zakresie znjomości mediów i musi mieć w środowisku dziennikarskim autorytet. 

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, s.103.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson