DZIENNIKARZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DZIENNIKARZ

Wg Słownika terminologii medialnej: "Dziennikarz  [to] osoba trudniąca się zawodowo gromadzeniem informacji i opinii jako danych do materiału prasowego, tworzeniem go lub redagowaniem. (...) Do dziennikarzy zalicza się także osoby, kóre trudnią się dziennikarstwem w charakterze [tzw.] wolnych strzelców, nie będąc zatrudnionymi etatowo w żadnej redakcji. (...) Wśród dziennikarzy wyróżnia się ich specjalności wg tematyki (np. dziennikarze sportowi, ekonomiczni, kulturalni), wg rodzaju mediów, dla których pracują (np. dziennikarze prasowi, telewizyjni, agencyjni, internetowi) oraz wg uprawianych gatunków ( np. reporter, fotoreporter, publicysta, felietonista)."

(drobne zmiany red. - IA)

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s.45.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DZIENNIKARZ

Dziennikarz – osoba zajmująca się przygotowywaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w gazetach, wraz z rozwojem środków przekazu objął także osoby zajmujące się przygotowywaniem materiałów w radiu, telewizji i internecie. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dziennikarz" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DZIENNIKARZ

"Dziennikarz powinien umieć grać na wszystkich instrumentach. To znaczy musi być sprawnym korespondentem, dobrym reporterem, kompetentnym komentatorem, z radiowym głosem i medialną twarzą.(...) Musi (...) wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim. Może bronić tam, gdzie inni atakują i atakować tam, gdzie wszyscy inni bronią."

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa: WSiP, 2004, s.25.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Nie mieć żadnej myśli i potrafić to wyrazić – czyni dziennikarza (oto sztuka dziennikarstwa).

Źródło definicji (elektroniczne): Karl Kraus, Aforyzmy (Wikicytaty)
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga