ROZWÓJ SPOŁECZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ROZWÓJ SPOŁECZNY

"Proces całościowych zmian  w obrębie systemu społecznego, zmierzający w kierunku jego jakościowego przekształcenia, transformacji, czyli pojawienia się na wyższym poziomie nowych, nieistniejących dotąd właściwości nazywany jest często rozwojem społecznym (...)."

Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków: Wyd. WAM, 2004, s.1614.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga