DYGRESJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DYGRESJA

Dygresja - w literaturze lub retoryce jest przerwaniem głównego tematu narracji w celu intencjonalnej zmiany tematu wypowiedzi. Dygresja polega na okresowym wprowadzeniu wątków luźno lub wcale nie związanych z podstawową treścią utworu. Zaczęła być szczególnie popularna od XVIII wieku, stosowana przede wszystkim w satyrach, powieściach realistycznych, w powieści postmodernistycznej.

Stan na 09.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dygresja" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Dygresja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK