ARCHIWUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARCHIWUM

Wg Leksykonu PWN: "1) stały zbiór archiwaliów; 2) instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania i udostępniania archiwaliów; istnieją archiwa państwowe i prywatne, ogólne i specjalne itp.; ponadto archiwa dźwiękowe (fonoteka), archiwa filmowe (filmoteka)."

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa:PWN, 1972, s.51.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga