PARAFRAZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PARAFRAZA

Parafraza (z gr. παράφρασις, łac. paraphrăsis - imitacja) – swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, której celem jest wyjaśnienie wszystkich jego aspektów (może rozwijać tekst lub upraszczać,  w taki sposób by wyrazić jego zasadniczy sens). Parafraza jest więc imitacją tekstu za pośrednictwem innego języka niż oryginał, przeciwieństwem metafrazy – literalnego przekazu słowo w słowo. Jako figura retoryczna pozwala na odwoływanie się we własnym utworze do innych znanych powszechnie tekstów (parafraza tekstu literackiego jest czytelna tylko wtedy, gdy odwołuje się do dzieła powszechnie znanego). Wyróżnia się następujące rodzaje peryfraz:
- parafraza konstrukcyjna - dopuszcza całkowite językowe przerobieniee tekstu, zachowujące znaczenie oryginału;
- parafraza mechaniczna - polega na zastępowaniu przez synonimy lub zdania zamienne wyrażeń z tekstu oryginalnego, przy minimalnych zmianach składniowych.

Stan na 09.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Parafraza" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Parafraza" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK