INTERAKCJA NIEZOGNISKOWANA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTERAKCJA NIEZOGNISKOWANA

Jest formą komunikacji poprzez gesty i sygnały, powstające skutkiem współobecności aktorów, czego przykładem jest język ciała.

Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 129.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INTERAKCJA NIEZOGNISKOWANA

Interakcja niezogniskowana - rodzaj komunikacji interpersonalnej, która istnieje tylko dzięki temu, że uczestnicy znajdują się obok siebie. Innymi słowy: dwie obce osoby lustrują swój ubiór, postawę, sposób bycia i jednocześnie modyfikują własne zachowanie, ponieważ są pod obserwacją. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana.

Stan na 08.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Interakcja niezogniskowana" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła INTERAKCJA NIEZOGNISKOWANA

Z interakcją niezogniskowaną mamy do czynienia w sytuacji, "(...) w której jednostki, pozostające w zasięgu swojego wzroku i słuchu, są skupione każda na swoich sprawach, niepowiązanych wspólnym ośrodkiem uwagi. Przykładami interakcji niezogniskowanych są zachowania ludzi na ulicy i na dużych przyjęciach. Przyglądając się interakcjom niezogniskowanym, widzimy, że obowiązków uczestnika nie wyznacza stosunek do wspólnego przedmiotu uwagi i zainteresowania poznawczego, tylko wizerunek  <przyzwoitego człowieka, który zajmuje się swoimi sprawami i nikomu nie wchodzi w paradę>".

Źródło definicji (papierowe): Erving Goffman, Rytuał interakcyjny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006, s. 134.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka