INTERAKCJA ZOGNISKOWANA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTERAKCJA ZOGNISKOWANA

Pojęcie oznaczające koordynowanie interakcji bezpośrednich (interakcja twarzą w twarz) przez jednego lub dwóch aktorów; stanowi przeciwieństwo interakcji niezogniskowanej (...) Rozróżnienia tego dokonał Erving Goffman w opisie układów ramowych interakcji.

Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 129.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INTERAKCJA ZOGNISKOWANA

Interakcja zogniskowana - jeden z typów interakcji społecznej występujący wówczas, gdy osoby wchodzące w interakcję zakładają, że dzięki niej będą mogły zrealizować własne cele. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana.

Interakcje tego typu zorientowane są na dany typ problemów i występują najczęściej wówczas, gdy obie strony interakcji występują w jasno określonych rolach społecznych. Interakcje zogniskowane najczęściej zachodzą między osobami znającymi się wcześniej lub oczekującymi dłuższej znajomości w wyniku realizacji wspólnych celów. Przykładami interakcji zogniskowanej mogą być: interakcja lekarza z pacjentem, która  koncentruje się tylko wokół jednego zagadnienia, czyli choroby z jaką przybył pacjent w celu wyleczenia jej lub interakcja adwokata z jego klientem.

 (drobne zmiany red. - A.O-Ł)

Stan na 08.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Interakcja zogniskowana" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła INTERAKCJA ZOGNISKOWANA

Interakcje zogniskowane, czyli "interakcje polegające na wymianie słów, gestów i grze muszą mieć swój formalny przedmiot, na którym powinien się skupiać wzrok i słuch ich kompetentnych uczestników. (Przedmiot uwagi wzrokowej może, rzecz jasna, zmieniać się w miarę jak mówiący kolejno przekazują sobie rolę mówcy i powracają do roli słuchaczy.)". Mamy z nimi do czynienia, " (...) gdy osoby przebywają blisko siebie i wspólnie pracują nad tym, by podtrzymać zainteresowanie jednym tematem, najczęściej zabierając kolejno głos".

Źródło definicji (papierowe): Erving Goffman, Rytuał interakcyjny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006, ss. 134-135., Źródło definicji (papierowe): Erving Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2008, s. 29.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka