DEPRYWACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DEPRYWACJA

Deprywacja materialna oznacza niemożność pozwolenia sobie na rzeczy uważane przez większość ludzi jako pożądane lub nawet niezbędne do godnego życia. To wymuszona niemożność (a nie rezygnacja z własnego wyboru) zaspokojenia co najmniej 3 z 9 następujących potrzeb:

  • opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku,
  • spożywanie mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień,
  • ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb,
  • pokrycie niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości granicy ubóstwa relatywnego, przyjętej w danym kraju, w roku poprzedzającym badanie),
  • terminowe regulowanie opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów,
  • posiadanie telewizora kolorowego,
  • posiadanie samochodu,
  • posiadanie pralki,
  • posiadanie telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

Pogłębiona deprywacja materialna oznacza niemożność pozwolenia sobie na rzeczy uważane przez większość ludzi jako pożądane lub nawet niezbędne do godnego życia. To wymuszona niemożność (a nie rezygnacja z własnego wyboru) zaspokojenia co najmniej 4 z 9 następujących potrzeb.

Stan na 11.07.2014 (polszczyzna oraz kompletność zapisu - oryginalne - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Deprywacja materialna" w Słowniku Pojęć portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DEPRYWACJA

deprywacja – ciągłe niezaspokojenie jakiejś potrzeby biologicznej, bądź psychologicznej. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Deprywacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga