PRZEŻYTKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PRZEŻYTKI

 "Spojrzyjmy na dzisiejszego wieśniaka europejskiego używającego topora i motyki, warzącego strawę albo piekącego coś przy ogniu, zauważmy, jakie znaczenie ma piwo w pojęciu o jego szczęśliwości, posłuchajmy opowiadań jego o duchu, straszącym w domu sąsiednim, albo o  dziewczynie, której zadano jakieś czary, tak że zemdlała i umarła. Jeśli weźmiemy jako przykłady pojęcia lub obyczaje, które uległy małym zmianom pomimo biegu stuleci, to otrzymamy obraz wykazujący niewielką różnicę między rolnikiem angielskim a Murzynem z Afryki Środkowej."

Źródło definicji (papierowe): Edward Burntett Tylor, Cywilizacja pierwotna, t. 1, tłum. Zofia A. Kowerska, wstęp Jan Karłowicz, Warszawa 1896, s. 19.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła PRZEŻYTKI

"Bądźmy wdzięczni idiotom. [...] Jakże cudownie jest się przekonać, jak bardzo głupota, przywiązanie do tradycji wbrew zdrowemu rozsądkowi, uparte przesądy, przyczyniły się do zachowania na nasz użytek śladów historii naszej rasy - śladów, które utylitaryzm byłby bezlitośnie zlikwidował."

Źródło definicji (papierowe): Abraham Kardiner, Edward Preble, They Studied Man, Ne York: New American Library, 1963, cyt. wg przekładu francuskiego, ciż, Introduction à l'ethnologie, Paris: Gallimard, 1966, s.86.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga