KINEZYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KINEZYKA

Nauka o komunikowaniu się za pomocą gestykulacji i mimiki, oparta na założeniu, że ekspresja ciała (język ciała) jest przekazem znaczącym, podporządkowanym pewnemu - zależnemu od kultury - systemowi znaczeń. Gestykulacja, ruchy ciała, towarzyszące mowie, podkreślające treść wypowiedzi, jest szczególnie wykorzystana w teatrze oraz w filmie, gdzie gest wyraża i uzewnętrznia stany psychiczne postaci, a zarazem jest środkiem wytwarzania nowych znaczeń. Mimika, stan napięcia mięśni twarzy, nadający jej określony wyraz, lub ruchy tych mięśni powodujące zmiany jej wyrazu, uzależnione od przeżywanych nastrojów, emocji. Umiejętność wykorzystywania wyrazu twarzy dla oddania myśli, emocji, nastrojów, zwłaszcza w przekazach audiowizualnych operujących zbliżeniem, umożliwia tworzenie wypowiedzi dramatycznej. Kinezyka zajmuje się badaniami nad formami i funkcjami ekspresji indywidualnej, zależnościami między ekspresją cielesną i językową, rolą i naturą interakcji gestycznej w komunikowaniu się ludzi.

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s. 139.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Nauka o komunikowaniu się za pomocą gestykulacji i mimiki, oparta na założeniu, że ekspresja ciała (język ciała) jest przekazem znaczącym, podporządkowanym pewnemu – zależnemu od kultury – systemowi znaczeń. Kinezyka zajmuje się badaniami nad formami i funkcjami ekspresji indywidualnej, zależnościami między ekspresją cielesną i językową, rolą i naturą interakcji gestycznej w komunikowaniu się ludzi.

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2009, s.139.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KINEZYKA

Kinezyka - nauka zajmująca się komunikacją niewerbalną pomiędzy ludźmi. Nauka bada w jaki sposób człowiek za pomocą gestów, mimiki itd. przekazuje informacje.

Stan na 08.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kinezyka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka