TARGOWISKO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła TARGOWISKO

Wyodrębniony teren lub budowla (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi względnie sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie lub w wyznaczone dni tygodnia.

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Targowisko" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TARGOWISKO

Targ – w średniowiecznej Polsce plac handlowy, albo osada, której mieszkańcy trudnili się rzemiosłem i handlem, targowisko; miejsce i forma wymiany towarowej, odbywającej sięw pewne dni tygodnia; skupisko sprzedających i kupujących, zwłaszcza produkty rolne i drobnego rzemiosła; w liczbie mnogiej targi, wystawa eksponatów jakiejś dziedziny (albo wielu dziedzin) produkcji; spór o cenę przy kupnie-sprzedaży; utarg, obrót, handel, sumy, jakie wpłynęły ze sprzedaży.

  • dobić targu, ubić, przybić targ – doprowadzić do skutku kupno sprzedaż, pierwotnie, ale i dziś z mocnym przybiciem dłoni podanych na znak zawarcia tranzakcji.
  • Targować się – spierać się o cenę przy kupnie-sprzedaży (...)

(drobne zmiany red. – K.R-S)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, ss. 1171-1172.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak