SEKCJA SPORTOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła SEKCJA SPORTOWA

Podstawowa jednostka organizacyjna w klubach sportowych, realizująca zadania statutowe, skupiająca zawodników uprawiających jedną dyscyplinę sportową. Każda sekcja sportowa musi być zarejestrowana we właściwym polskim związku sportowym.

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sekcja sportowa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka