RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

Wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania. Rodzinny ogród działkowy powinien obejmować co najmniej 50 działek o powierzchni od 300 do 500 m2. Rodzinny ogród działkowy jest urządzeniem użyteczności publicznej, służącym zaspokajaniu wypoczynku, rekreacji i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów rodzinnego ogrodu działkowego oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienia standardów ekologicznych otoczenia. Jako teren zielony podlega ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rodzinny ogród działkowy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka