PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmuje ona trzy rodzaje badań, a mianowicie badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej, czyli rozwiązanie problemu nie wypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Prace badawczo-rozwojowe" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka