KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE

Samodzielne uczenie się respondenta w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejętności, powinno odbywać się bez udziału nauczyciela. Odbywa się poza zorganizowanymi formami edukacji szkolnej i pozaszkolnej. (!- A.O-Ł).

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kształcenie nieformalne" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka