RÓWNANIE CAMBRIDGE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RÓWNANIE CAMBRIDGE

równanie Cambridge, ekon. zasobowa wersja równania obiegu pieniądza przyjęta przez ilościową teorię pieniądza: M = kPy

gdzie: M — ilość pieniądza, P — poziom cen, y — realny produkt narodowy brutto, k — odwrotność szybkości obiegu pieniądza; współczynnik k określa część ogólnych zasobów, która jest utrzymywana w postaci pieniądza; równanie Cambridge może być interpretowane jako popyt na pieniądz, gdzie współczynnik k określa część dochodów, którą ludzie chcą przechowywać w postaci pieniądza. więcej
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Równanie Cambridge" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga