PRZEPŁYWY MIĘDZYGAŁĘZIOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRZEPŁYWY MIĘDZYGAŁĘZIOWE

przepływy międzygałęziowe, analiza nakładów i wyników, ekon., statyst. metoda ilościowego opisu i analizy procesu tworzenia i podziału produktu narodowego;

szczególnie przydatna do badania związków między poszczególnymi gałęziami gospodarki narodowej, które uzewnętrzniają się w formie przepływów dóbr materialnych, usług i środków finansowych; opracowana 1936 przez amerykańskiego ekonomistę W. Leontiefa; przepływy międzygałęziowe są szeroko stosowane w badaniach ekonomicznych, m.in. za pomocą tej metody Leontief skonstruował model gospodarki światowej; wykorzystywały ją również urzędy planistyczne krajów o gospodarce nakazowej. więcej
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Przepływy międzygałęziowe" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga