PRODUKT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRODUKT

produkt, ekon. efekt procesu produkcji;

także miara efektu procesu produkcji; produkt globalny — suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku; produkt krajowy — suma wartości produkcji nowo wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku; produkt narodowy — produkt krajowy skorygowany o saldo dochodów z własności obywateli danego kraju za granicą i dochodów obcokrajowców z tytułu własności na terenie danego kraju. więcej
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Produkt" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga