DOCHODY LUDNOŚCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DOCHODY LUDNOŚCI

dochody ludności, ekon. ta część dochodów z czynników produkcji, która trafia do gospodarstw domowych;

dochody ludności nazywa się także dochodami gospodarstw domowych, dochodami osobistymi. Aby określić poziom bieżących dochodów ludności w danym kraju należy wartość wytworzonego w danym okresie produktu netto, wyrażonego w cenach czynników produkcji, pomniejszyć o kwotę podatków socjalnych (podatek), kwotę podatków od zysków przedsiębiorstw, zyski zatrzymane w przedsiębiorstwach oraz powiększyć o tę część wydatków transferowych państwa (tzn. takich, w których przypadku państwo w zamian za strumień środków pieniężnych kierowanych do gospodarki nie otrzymuje strumienia dóbr i usług), która trafia do gospodarstw domowych. Do podstawowych dochodów ludności zalicza się: płace, dywidendy, transfery od państwa, czynsze, renty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej przez gospodarstwa domowe, dochody z tytułu wykonywania tzw. wolnych zawodów. Pomniejszając bieżące dochody osobiste o kwotę podatków osobistych (np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek majątkowy), uzyskuje się poziom bieżących rozporządzalnych dochodów ludności. Odejmując od tej ostatniej kategorii bieżące wydatki konsumpcyjne, można wyznaczyć poziom bieżących oszczędności gospodarstw domowych (oszczędności osobiste), które stanowią część oszczędności generowanych w gospodarce w danym czasie.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dochody ludności" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga